Print
Hits: 1254

Dr Aleksandar Todorović rodio se 15. avgusta 1892. godine u Kuršumliji. Kao sreski lekar radi u Negotinu do 1923 godine, veoma predano, tako da se Negotin i ceo srez u higijenskom pogledu razlikovao od drugih na području Timočke oblasti Moravske banovine.

Svojim radom doprineo je promtnoj kontroli životnih namirnica, sprovođenjem higijenskih mera borbi protiv zaraznih bolesti i obezbeđenju zdrave pitke vode u mnogim mestima izgradnjom vodovoda, sanacijom bunara i ugradnjom u njih Karelovih pumpi. Umro je 20. novembra 1935. godine, od tada neizlečive boljke – sepse koju je dobio inficirajući se prilikom sekcije mozga nekog ubijenog finansa u Radujevcu.

Tokom svoje lekarske karijere bio je veoma agilan kao poslanik, izdavao je svoje novine u Negotinu, sarađivao je sa dr Stanarevićem, direktorom Epidemiološkog zavoda u Nišu, sa kojim je bio i odličan prijatelj.