Print
Hits: 1506

Zavod za javno zdravlje "Timok" i Rajačka škola zdravlja vam predstavljaju Leksikon zdravstvene kulture timočke krajine.

Izrada leksikona treba da omogući:
- Bolje poznavanje zdravstvene kulture Timočke krajine,
- Doprinese čuvanju kulturne baštine u toj oblasti,
- Definisanje zdravlja i odnosa stanovništva prema životu i zdravlju,
- Definisanje pojma zdravstvene kulture,
- Unapređenu rada na zdravstvenom prosvećivanju i zdravstvenom napretku uopšte.
Kada je o zdravstvenoj kulturi reč možemo je posmatrati kao način ponašanja ljudi radi zadovoljenja potreba u vezi zdravlja i kočenja negativnih nagona i ponašanja koja štete zdravlju. Zbog svoje složenosti i integrativnoj funkciji ideje o zdravlju u pozitivno svrsishodno ponašanje stanovništva zdravstvena kultura predstavlja sistem verovanja, stavova, tradicije, morala, religijskih uverenja, sujeverja i svakodnevnog ponašanja u vezi sa zdravljem, koji je otvoren za promene u zavisnosti od promena u društvu i opšte prosvećenosti stanovništva. Istovremeno treba imati u vidu da je zdravstvena kultura proizvod čoveka, njegovih reakcija na okolinu i ponašanja na određeni način.
Imajući u vidu prethodne napomene Leksikon se bavi svim onim što su ljudi činili i čine u vezi očuvanja i unapređenja zdravlja, lečenja i borbe protiv smrti na područiju Timočke krajine podrazumevajući pod tim ideje o zdravlju, stavove i ponašanje, vrednosti, moral, običaje, sujeverja i nadrilekarstvo, institucije i ustanove koje se prirodom svog posla bave životom i zdravljem, zdravstvenu politiku, organizaciju i rad zdravstvene službe i zdravstvenog osiguranja i odnos pojedinca i zajednice prema životu i zdravlju – u prošlosti i danas.
Na Leksikonu zdravstvene kulture Timočke krajine, rade istoričari, etnolozi, antropolozi, medicinari, sociolozi i drugi profesionalci koji se bave životom i zdravljem stanovništva. Izvori podataka za Leksikon su dokumenti iz arhiva lokalnih i državnih, novine, video i filmski zapisi, zbornici radova, „Razvitak", Arhivsko nasleđe, „Baštenik", „Timočki medicinski glasnik", „GEM", monografije zdravstvenih ustanova, monografije sela na područiju Timočke krajine i drugi izvori i literatura.