Autori

Login Form

Na početku dvadeserog veka nastaju u Srb iji domaćičke škole na incijativu Društva za čuvanje narodnog zdravlja.
U Timočkoj krajini domaćičke škole rade posle Velikog rata. Osnovni cilj i smisao ovih škola bio je da s eneuka žena seljanka pouči i osposobi za život i rad u domaćinstvu na higijenskim postavkama. Takav zdravstveno-prosvetni rad bio je potreban i ženama u gradu.

U Timočkoj krajini tridesetih godina XX veka postoji takva škola u Knjaževcu. Od seoski naselja pominje se domaćička škola u Vražogrncu, Brusniku i kurs domaćinstva u učitelskoj školi u Negotinu. O Kursu domaćinstva u Negotinu pisale su Krajinske novosti. Ovu inicijativu je podsticao Higijenski zavod iz Niša. Dirtektor učiteljske škole Ristić i nastavnica bomaćinstva Matejević, uspeli su da izdfejstvuju kod direktora Hiigjenskog zavoda u Nišu da pošalje jednu nastavnicu za praktično domaćinstvo.

U Mokarnju je takođe radila domaćička škola poćev od 10. januara 1931. godine. Prijavilo se 30 seljanki koje su pohađale školu. Za domaćičku školu u Mokranju nabavljeno je kompletno posuđe, uređena prostorina obezbeđeni predavači. A Udruženje domaćica i matera iz Negotina uputilo je 5 svojih članica u Mokranje, koje su svakom učesniku polonile četkice za zube.

1.Dr Vojislav Milojvić: Pasterov zavod u Nišu, 1990.
2.Krajinske novosti broj 2, godina II, Negotin 12.IV 1931.

Dr Petar Paunović

dr Petar

Petar Paunović je doktor iz Zaječara, rođen 1939. godine.

Njegovi sugrađani, Zaječarci, i ostali meštani sela u Timočkoj krajini, u kojoj je primarijus dr Petar Paunović nadaleko poznat, nazivaju ga „Učiteljem zdravlja“. Rođen je u Negotinu 1939. godine, na Petrovdan, kada je i najveći narodni sabor.

Znaju ga mnogi Timočani posredstvom svojih radio i televizijskih aparata sa kojih svakodnevno, i po tri puta na dan, odzvanjaju njegovi kratki, uvek aktuelni, prilozi o zdravlju. „Dobro jutro, dragi slušaoci, šta ste danas odlučili da učinite za vaše zdravlje“ – pozdravlja ih na početku svakog novog priloga i oprašta se rečenicom: „dok život teče, zdravlje je najpreče“. Prvi put se svojim „zdravstveno-propagandnim programom“ (ZPP) oglasio 1989. godine na radio Zaječaru, a zatim i na radio stanicama u Negotinu, Boru i Kladovu i ukupno je do sada objavio oko pet hiljada zanimljivih, uvek aktuelnih priča sa zdravstvenim porukama. Bio je 21 godinu direktor Zavoda za zaštitu zdravlja „Timok“ u Zaječaru.

Dobitnik je nagrade Vasa Pelagić koja se dodeljuje za vrhunska ostvarenja u obrazovanju, Orden zasluge za narod sa srebrnom zvezdom, povelja savezne konferencije SSRN za aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine, Timokovo pero, za saradnju u listu „Timok“.

Smatra se za jednog od najvećih poznavaoca običaja i navika Timočkog kraja koji su i predmet njegovog naučno istraživačkog rada. Dugo je proučavao alternativnu medicinu Timočkog kraja u okviru projekta Zavoda za zaštitu zdravlja „Timok“, „Prevencija u narodnoj medicini“.

U poznatom zaječarskom „Razvitku“ objavio je stotinak priloga o narodnom životu, timočkoj bloj kugi, vlaškoj magiji, maloletničkim brakovima, gastarbajterima itd. Punih 20 godina uređivao je i časopis „Zdravstveno vaspitanje“ koji je izdavao Zavod za zaštitu zdravlja „Timok“. Paunović je pre 28 godina pokrenuo i zanimljiv simpozijum „Istorija medicine, farmacije i veterine i narodne zdravstvene kulture“.