Autori

Login Form

23. divizija je u drugoj polovini 1944. godine na podučju Timočke krajine imala tri lekara i zubara i hirurušku ekipu sa dva hirurga. Bataljini i čete imali su bolničare od partizanke sa kursevima od tri nedelje. Glavni nedostatak  saniteta 23. divizije bio je što nije podstojala hirurška doktrina. Divizija je stalno morala mesto što je ometalo postopretaivno lečenje. Imala je dobru opremu, gips je upotrebljavan, a imobilizacija je vršena Kramerovim, Tomasovim i Ditriksovim  šinama. Transfuzije nisu davane niti je postojala higijensko-epidemiološka služba. Divizijski sanitet nije imao epidemiologa. Vašljivost je bila stopostotna a depedikulacija je vršena u partizanskom buretu. Zbrinjavanje ranjenika je vršeno u tri etape: prva pomoć, eventualna obrada u i hospitalizacija, hospitalizacija u brigadnoj ambulanti i kvalifikovana hirurška pomoć u divizijskoj bolnici.
Posle 8. septembra kada je oslobođen Zaječar, stvorili su se uslovi za bolji rad divizijske bolnice. Bila je smeštena u u jednoj privtnoj zgradi u blizini privremenog aerodroma, međutim tu je ostala samo jedan dana, jer je odmah morala da se seli u Nikoličevo, zatim u Sikole, onda u Popovicu a oko 17., 18 septembra do sela Jasikova u Homolju. Na početku tog poreta imala je 80 ranjenika, a na krajui oko 140.
Rad divizijske bolnice bio je otežan zbog stalnih pokreta pa je referent saniteta 23. brigade dr Borivoje Brusin tražioi  da se dodeli pomoć u ljudstvu, konjima za prenos ranjenika kao i ljudstv o za obezbeđenje bolnice.
U opisanom vremenu u bolnici su radili kao uprava i ekonomat dr Babić, hirurška ekipa dr Sekulić i dr Babić, internistička ekipa dr Piruškov,ekipa za dezinfekciju i kultuna ekipa dr Popović.
Eliezer Katan: Rad sanitetske službe NOVJ na područjuTimočke krajine septembra-oktobra 1944. godine, Arhiv za iatoriju zdravstvene kulture Srbije, 1979-1980/ VIII – IX/ 1-2 – 3-4

Dr Petar Paunović

dr Petar

Petar Paunović je doktor iz Zaječara, rođen 1939. godine.

Njegovi sugrađani, Zaječarci, i ostali meštani sela u Timočkoj krajini, u kojoj je primarijus dr Petar Paunović nadaleko poznat, nazivaju ga „Učiteljem zdravlja“. Rođen je u Negotinu 1939. godine, na Petrovdan, kada je i najveći narodni sabor.

Znaju ga mnogi Timočani posredstvom svojih radio i televizijskih aparata sa kojih svakodnevno, i po tri puta na dan, odzvanjaju njegovi kratki, uvek aktuelni, prilozi o zdravlju. „Dobro jutro, dragi slušaoci, šta ste danas odlučili da učinite za vaše zdravlje“ – pozdravlja ih na početku svakog novog priloga i oprašta se rečenicom: „dok život teče, zdravlje je najpreče“. Prvi put se svojim „zdravstveno-propagandnim programom“ (ZPP) oglasio 1989. godine na radio Zaječaru, a zatim i na radio stanicama u Negotinu, Boru i Kladovu i ukupno je do sada objavio oko pet hiljada zanimljivih, uvek aktuelnih priča sa zdravstvenim porukama. Bio je 21 godinu direktor Zavoda za zaštitu zdravlja „Timok“ u Zaječaru.

Dobitnik je nagrade Vasa Pelagić koja se dodeljuje za vrhunska ostvarenja u obrazovanju, Orden zasluge za narod sa srebrnom zvezdom, povelja savezne konferencije SSRN za aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine, Timokovo pero, za saradnju u listu „Timok“.

Smatra se za jednog od najvećih poznavaoca običaja i navika Timočkog kraja koji su i predmet njegovog naučno istraživačkog rada. Dugo je proučavao alternativnu medicinu Timočkog kraja u okviru projekta Zavoda za zaštitu zdravlja „Timok“, „Prevencija u narodnoj medicini“.

U poznatom zaječarskom „Razvitku“ objavio je stotinak priloga o narodnom životu, timočkoj bloj kugi, vlaškoj magiji, maloletničkim brakovima, gastarbajterima itd. Punih 20 godina uređivao je i časopis „Zdravstveno vaspitanje“ koji je izdavao Zavod za zaštitu zdravlja „Timok“. Paunović je pre 28 godina pokrenuo i zanimljiv simpozijum „Istorija medicine, farmacije i veterine i narodne zdravstvene kulture“.