Print
Hits: 1133

U jednom izveštaju o radu bolnice u Knjaževcu, vd upravnik Dr Velimirović prikazao je obolele, lečene od nefritisa. Među 69 bolesnika lečenih u pomenutoj bolnici, od 1919. do 1926. godine, 41, oko 60% od ukupnog broja bili su oboleli od nefritisa( 1)Postupajući po jednom naređenju Ministartsva zdravlja u Beigradu Ad.Br. 48411 od 19. oktobra 1926. godine, dr Milutin Velimirović v.d. Uprvanik bolniceu Knjževcu je izvestio o slučajevima oboljenja posebno označenim, da je među pomenutim bolesnicim od nefirtisa bilo obolelih 32 naselja, najviše iz Vasilja, Gornje Kamenice, Blanovca i Šestog Gabra. Obolelih je bilo oba pola u podjednakom broju. Uglavnom se radilo o odraslim osobama, seljacima, pa se nameće misao da se radi o endemskoj nefropatiji, kojom su se više bavili lekari posle II svetskog rata, a koju nisu lekari pre I svetskog rata tako posmatrali.(2) Upravo takvo oboljenje među seljacima je imalo uzrok u hladnoj klimi kojoj su se izlagali, na otvorenom prostoru, seljaci i stočari od marta do novembra, obavljajući razne poslove u polju i živeći u hladnim prostorijama i naseljavanje na terasama terena pored Timoka i njegovih pritoka.. I u izveštaju oblasne bolnice u Negotinu takođe postoje podaci o obolelima od Nephritis-a, najviše iz Negotina, Jabukovca i Vidrovca. Mnogo kasnije, takvo oboljenje je vezivano isključivo za seljake koji žive u ravnici pored Timoka i njegovih pritoka, pod nazivom endemski nefritis. U vreme kada je ovaj rad pisan veliki broj ljudi se dijalizira zbog pomenutog oboljenja.

1 Dragan M. Ivanović: 150 godina bolnice u Knjaževcu, Knjaževac 2001.)

2.Istorijski arhiv Srbije, Ministarstvo narodnog zdravlja, broj 1184 od 19. februara 1927. godine).