Autori

Login Form

banovinaU periodu od 1931. do 1934. godine Dom narodnog zdravlja u Zaječaru, kao i u prethodnom periodu, obezbeđivao je zdravstvenu zaštitu stanovništva na području devet srezova, i to: boljevačkom, brzopalanačkom, zaglavskom, ključkom, krajinskom, negotinskom, porečkom i timočkom. 31. decembra 1934. godine na pomenutom području, pored Doma narodnog zdravlja,koji je izrastao je u snažnu samostalnu zdravstvenu ustanovu, dobro organizovanu i sa definisanim stučno-meodološkim pristupom u radu, zahvaljujući dobrom vođenju od strane Higijenskog zavoda u Nišu, postojale su sledeće higijenske ustanove:
U okviru Doma narodnog zdravlja u Zaječaru:
a)Odeljenja:
bakteriološko-epidemiološko,
hemijsko
antirabični odsek
školska poliklinika
venerološka ambulanta
b.Ustanove:
školska ambulanta Negotin
školska ambulanta Knjaževac
antirabična stanica Kraljevo selo
venerična ambulanta Zlot
venerična ambulanta Negotin
narodno kupatlio Planinica

Venerična ambulanta u Boljevcu, proglašena rešenjem MSO i MNZ broj 10666 od 19. VI 1933. godine, započela je sa radom 1.VII 1933. godine, a istim rešenjem, venerična ambulanta u Nagotinu započela je rad 1. XII 1933. godine

Pored pomenutih ustanova na području boljevačkog sreza radila je i antiluetična ambulanta u Zlotu, i pomoćne u Podgorcu, Šarbanovcu i Metovnici, a na području krajinskog sreza pomoćna antivenerična ambulanta u Salašu.

Počtkom 1935. godine, u higijenskim ustanovama na području Timočke oblasti Moravske banovine, radilo je sledeće osoblje:
-Dom narodno zdravlja u Zaječaru
1 lekar, 1 zvaničnik, 1laborant, 1 služitelj, 1 šofer
-Školska poliklinika Zaječar:
1 lekar, 1 sestra-nudilja, 1 služitelj,
-Venerična ambulanta Zaječar:
1 lekar, 1 služitelj bolničar
-Venerična ambulanta Negotin:
1 lekar sa paušalnom nagradom, 1 služitelj-nadničar,
-Pomoćne antiluetične stanice:
1 honorarni lekar,
-Narodno kupatilo:
1 rukovaoc kupatila plaća ga opština Planinica,
-Školske ambulante u Negotinu i Knjaževcu:
Sreski lekari obavljaju posao bez posebnog honorara.

IAN, kutija broj 40, broj 8153/ 27.VI IX 1935./

Dr Petar Paunović

dr Petar

Petar Paunović je doktor iz Zaječara, rođen 1939. godine.

Njegovi sugrađani, Zaječarci, i ostali meštani sela u Timočkoj krajini, u kojoj je primarijus dr Petar Paunović nadaleko poznat, nazivaju ga „Učiteljem zdravlja“. Rođen je u Negotinu 1939. godine, na Petrovdan, kada je i najveći narodni sabor.

Znaju ga mnogi Timočani posredstvom svojih radio i televizijskih aparata sa kojih svakodnevno, i po tri puta na dan, odzvanjaju njegovi kratki, uvek aktuelni, prilozi o zdravlju. „Dobro jutro, dragi slušaoci, šta ste danas odlučili da učinite za vaše zdravlje“ – pozdravlja ih na početku svakog novog priloga i oprašta se rečenicom: „dok život teče, zdravlje je najpreče“. Prvi put se svojim „zdravstveno-propagandnim programom“ (ZPP) oglasio 1989. godine na radio Zaječaru, a zatim i na radio stanicama u Negotinu, Boru i Kladovu i ukupno je do sada objavio oko pet hiljada zanimljivih, uvek aktuelnih priča sa zdravstvenim porukama. Bio je 21 godinu direktor Zavoda za zaštitu zdravlja „Timok“ u Zaječaru.

Dobitnik je nagrade Vasa Pelagić koja se dodeljuje za vrhunska ostvarenja u obrazovanju, Orden zasluge za narod sa srebrnom zvezdom, povelja savezne konferencije SSRN za aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine, Timokovo pero, za saradnju u listu „Timok“.

Smatra se za jednog od najvećih poznavaoca običaja i navika Timočkog kraja koji su i predmet njegovog naučno istraživačkog rada. Dugo je proučavao alternativnu medicinu Timočkog kraja u okviru projekta Zavoda za zaštitu zdravlja „Timok“, „Prevencija u narodnoj medicini“.

U poznatom zaječarskom „Razvitku“ objavio je stotinak priloga o narodnom životu, timočkoj bloj kugi, vlaškoj magiji, maloletničkim brakovima, gastarbajterima itd. Punih 20 godina uređivao je i časopis „Zdravstveno vaspitanje“ koji je izdavao Zavod za zaštitu zdravlja „Timok“. Paunović je pre 28 godina pokrenuo i zanimljiv simpozijum „Istorija medicine, farmacije i veterine i narodne zdravstvene kulture“.