Print
Hits: 1090

banovinaU periodu od 1931. do 1934. godine Dom narodnog zdravlja u Zaječaru, kao i u prethodnom periodu, obezbeđivao je zdravstvenu zaštitu stanovništva na području devet srezova, i to: boljevačkom, brzopalanačkom, zaglavskom, ključkom, krajinskom, negotinskom, porečkom i timočkom. 31. decembra 1934. godine na pomenutom području, pored Doma narodnog zdravlja,koji je izrastao je u snažnu samostalnu zdravstvenu ustanovu, dobro organizovanu i sa definisanim stučno-meodološkim pristupom u radu, zahvaljujući dobrom vođenju od strane Higijenskog zavoda u Nišu, postojale su sledeće higijenske ustanove:
U okviru Doma narodnog zdravlja u Zaječaru:
a)Odeljenja:
bakteriološko-epidemiološko,
hemijsko
antirabični odsek
školska poliklinika
venerološka ambulanta
b.Ustanove:
školska ambulanta Negotin
školska ambulanta Knjaževac
antirabična stanica Kraljevo selo
venerična ambulanta Zlot
venerična ambulanta Negotin
narodno kupatlio Planinica

Venerična ambulanta u Boljevcu, proglašena rešenjem MSO i MNZ broj 10666 od 19. VI 1933. godine, započela je sa radom 1.VII 1933. godine, a istim rešenjem, venerična ambulanta u Nagotinu započela je rad 1. XII 1933. godine

Pored pomenutih ustanova na području boljevačkog sreza radila je i antiluetična ambulanta u Zlotu, i pomoćne u Podgorcu, Šarbanovcu i Metovnici, a na području krajinskog sreza pomoćna antivenerična ambulanta u Salašu.

Počtkom 1935. godine, u higijenskim ustanovama na području Timočke oblasti Moravske banovine, radilo je sledeće osoblje:
-Dom narodno zdravlja u Zaječaru
1 lekar, 1 zvaničnik, 1laborant, 1 služitelj, 1 šofer
-Školska poliklinika Zaječar:
1 lekar, 1 sestra-nudilja, 1 služitelj,
-Venerična ambulanta Zaječar:
1 lekar, 1 služitelj bolničar
-Venerična ambulanta Negotin:
1 lekar sa paušalnom nagradom, 1 služitelj-nadničar,
-Pomoćne antiluetične stanice:
1 honorarni lekar,
-Narodno kupatilo:
1 rukovaoc kupatila plaća ga opština Planinica,
-Školske ambulante u Negotinu i Knjaževcu:
Sreski lekari obavljaju posao bez posebnog honorara.

IAN, kutija broj 40, broj 8153/ 27.VI IX 1935./