Print
Hits: 973

22 i 23. juna , 2007. godine, u Zaječaru je odražan XVI naučno stručni skup: „Istorija medicine, farmacije i veterine i narodna zdravstvena kultura". Tako je nastavljeno i ove godine okupljanje istoričara medcine i narodne zdravstvene kulture. Organizatori ovog načno-stručnog skupa, kao i prethodnog, bili su: Institut za savremenu istoriju u Beogradu, podružnica Srpkog lekarskog društva(SLD), Istorijski arhiv „Timočka krajina" u Zavod za javno zdarvlje „Timok" u Zaječaru.

Od 37 prijavljenih referata, predstavljeno je 29. Većina istraživača, od onih koji nisu učestvovali u radu naučno-stručnog kupa opravdali su svoj izostanak. Istraživači potiču iz više gradova u Srbiji. Najveći broj istraživača došao je iz Beograda, a zatim iz Niša, Leskovca, Negotina, Zaječara i Rajca.
Najveći broj istraživača potiču iz Instituta za savremenu istoriju iz Beograda, a među referentima bilo je desetak istraživača sa naučnim zvanjima magistra i šest doktora nauka. Svi referati, pročitani na XVI naučno stručnom skupu, biće objavljeni u zbroniku radova.

Ove godine, zbog pomeranja datuma, XVI naučno-stručni skup nije održan u vreme održavanja XXVI Timočkih medicinkih dana, mada je on sastavni deo ovog velikog i širom Srbije poznatog simpozijuma.

Nastavak istorijskih istraživanja
XVI naučno-stručni skup „Istorija medicine, farmacije i veterine i narodna zdravstvene kulture" predstavlja nastavak istorijskih istraživanja u ovim oblastima započetih u poznim šezdesetim godinama. Iz tesne saradnje sa stručnjacima Etnografskog muzeja u Beogradu koji su u to vreme vršili etnološka istraživanja na području Timočke krajine i stručnjacima Instituta za zdarvstveno porsvećivanje SR Srbije koji su ispitivali zdravtsvenu kulturu u naseljima tz. Plavnog područja u vreme izgradnje brane Hidroelektrane „Đerdap I" izrastao je plemeniti izdanak stvaralaštva na području Timočke krajine koji se kasnije materijalizovao otvaranjem Muzeja zdravstva 1974. godine, u baraci sagrađenoj iz Rokfelerova donacije u krugu zaječarske bolnice, i osnivanjem regionalne podružnice Društva za istoriju medicine, farmacije i veterine i narodne zdravstvene kulture na I naučno-stručnom održanom 1977. godine u Zaječaru. To je i plod uspešne saradnjena stučnom planu zdravstvenih institucija i Narodnog muzeja u Zaječaru. O tome je, u svom pozdravnom govoru na početku XVI naučno-stručnog skupa, govorila Prof. Dr Srebica Knežević koja je redovni učesnik ovih skupova na području Timoče krajine čime je doprinela i njihovom stručnom uobličavanju, a kao recenzent radova pre štampanja, dala je i poseban doprinos stručnom nivou pomenutog skupa.

U svome izlaganju, Prof. Dr Srebrica Knežević je sa žaljenjem rekla da sada među nama nisu više veliki naučnici, naši učitelji, poput Prof. Dr Koste Todorvića, Prof dr Jovana Tucakova, Prim dr Milorada Dragića i drugih, osim u sećanjima, ali je istakla da, u vreme kada se od brojnog članstva i niza sekcija koje su u Srbiji postojale, jedino se održala i aktivno radi sekcija Timočana.

„To je ono što danas impresionira a nije nikakva slučajnost" – rekla je. „Idejni inicijator okupljanja i rada je neumorni pregalac, radoznalac, istraživač, izuzetno komunikativna i nenametljiva osoba Dr sci med Petar Paunović, primarijus, koji je još 1966. godine kooptiran u Sekretarijat Sekcije za istoriju mdedicine SLD u Beogradu. Poseban zadatak dobio je Petar Paunović 1972. godine da formira zasebnu podružnicu društva za istoriju medicine Timočke krajine. Baveći se osnovama života i zdravlja, posle 1974. godine postiže zenit aktivnosti u radu Odseka zdravstvenog vaspitanja naroda u, tada Zavodu za zdravstvenu zaštitu „Timok" u Zaječaru. Kao šef pomenutog odseka uređivao je 100 brojeva lista „Zdravstveno vaspitanje" u kome je postojala posebna rubrika „zdravstvena kultura".

Prioritet – istorijska istraživanja na lokalnom nivou
Osnovni cilj i sadržaj naučno-strčnog skupa „Istorija medicine, farmacije i veterine i narodne zdravstvene kulture" koji se duže od tri decenije održava u Zaječaru je istraživanje medicinske prošlosti i narodne zdravstvene kulture, prvenstveno Tmočke krajine, ali i šire. Po svojoj prirodi, širini i dubini zahvata u narodni život, radi se istraživanjima istorije zdravlja što spada u domen socijalne istorije. Uključivanje Instituta za savremenu istoriju u Beogradu i Istorijskog arhiva u Zaječaru znatno je unmpaređno istraživanje pre svega u naučnom i metodološkom smislu o čemu je govorio direktor Instituta za savremenu istorju Dr Moma Pavlović. On je istakao značaj multidisciplinarne zastupljenosti israživača i izučavnaja socijalne istorije na lokalnom nivou, u ovom slučaju socijalne istorije Timočke krajine.
Zahvaljujući prduzimljivosti organiatora rezultati takvih istraživanja sačuvani su u člancima objavljenim u zaječarskim časopisima „Razvitak" i „Timočki medicinski glasnik" i zbornicima radova „Za zdravlje" na preko 2000 strana.