Print
Hits: 1044

skicaZgradeKarantina

 Karantin(konrumac) kao medicinski pojam označava meru ili instituciju sprečavanja nastanka i širenja zaraznih bolesti na nekom području ili između država. Podizanje radujevačkog karantina 1937. godine, označava prve korake u razvoju zdravstvene službe na području Timočke krajine. S obzirom na funkciju i osnovni cilj formiranja i rada karantina, prvi koraci u razvoju zdravstvene službe na ovom području bili su preventivnog, protiv-epidemijskog karaktera.
Radujevački karantin je sagrađen po posebnom planu, uz preporuku da se prilikom izgradnje štedi i izgradi samo ono što je najnužnije. Iz jednog izveštaja o izgradnji karantina iz 1937. godine saznaje se da su karantinsko zdanje sačanjivali po jedna mehana i furuna za pečenje hleba, dva odeljenja sa po osam soba za kontumaciste, stražara, parlatorija i ambar. Prostor na kome je bio karantin, bio je ograđen tarabama, poravnat i posut peskom. Kako zgrada za karantinske činovnike nije te godine bila još sagrađena, oni su bili smešteni po u drugim zgradama.
Radujevački karantin je odigrao važnu ulogu u sprečavanju unošenja zaraza u Srbiju tridesetih godina XIX veka. Regulisao je plovidbu Dunavom, prati kretanej zaraznih bolesti u susednim zemljama i revnosno, redovno, svakih sedam dana izveštavao državnu administraciju o tome. Prvi lekar radujevačkog karantina bio e dr Josif Rebrić.
karantinRadujevac122015Ali zdravstveni problemi nisu bili samo epidenmije kuge i kolere. Nardo na popdručju Timočke krajine patio je i od drugih zaraza, a posbeno od endemskog luesa - frenge. U prvo vreme karantinski lekari obavljali su protivepidemijske aktivnosti u narodu. Kasnije kada u Negotin doalze okružni fizikusi da rade, oni preuzimaju te poslove. Zbog Širenje endemskog luesa medju narodom, postavilo se pitanje osnivanje bolnice. Okružni fizikusi, sreski lekari i bolnica u Negotinu, učinili su da značaj karantina u Radujevcu slabi. Osamdesetih godina XIX veka, prestao je sa radom.

karantinRadujevac1220152

 

 

Karantin Radujevac