Autori

Login Form

Prof. Tucakoc koje decenije proveo izučavajući narodnu medicinu i ponašanje ljudi u odnosu na zdravlje i bolest, ovako je opisao ličnost narodnog lekara. Evo kako je to učinio:
„Ličnost lekara ima veiki uticaj na bolesnika. Ako je u pitanju sugestija i psihoterapija, onda je sugestivna moć lekara presudna. Kad se ima u vidu da narodni lekar nema ni tehničku opremu, ni savremene moćne lekove bi zanje i veštinu lečenja kojok raspolaže školovani lekar, onda je još razumljivije zašto može imati uspeha kod prmitivnih i sujevernih bolesnika samo onaj vrač koji svojom ličnošću, sugestivnom moći, držanjem, moralnim osobinama i mađijskom snažno utiče na pacijenta ulivajući mu poverenje i čvrtsu veru u uspeh, u isceljenje. Ned kaže se bez razloga da bez alata nema zanata. Savremeni lekar bez laboratorije, rentgena, termometra, brizgalice, lekova i mnogih drugih pomagala ne može uspešno lečeti. Vračar, međutim,svega toga nema. Ako se služi nekim bezbačajnim stvarima, kao što su metla, bosiljak, nož i tome slično, sve su to sasvim  obične banalne, bolesniku i suviše dobro poznat stvari, s kojima se od rođenja svakodenvno susreće.  I obredi su od manjeg značaja. Međutim r e č i u basmi i molitvi čuda i u opšte neverovatno u magijskim basmama, zatim n a č i n na koji ih basmadžija izgovara, stalno ponavljanje teksta i sve drugo, smišljeno i vešto izvedeno, najviše utiče na psihu ljudi slabih živaca, osoba koje su došle da traže „r e č i   o h r a b r e nj a“, n a d u  i  v e r u da će ozdraviti, da će se o s l o b o d i t i, straha, zla i nevolje“.
1. Jovan Tucakov: Psihosugestvini elementi u narodnoj medicini svrljiškog Timoka, Beograd 1965.

Dr Petar Paunović

dr Petar

Petar Paunović je doktor iz Zaječara, rođen 1939. godine.

Njegovi sugrađani, Zaječarci, i ostali meštani sela u Timočkoj krajini, u kojoj je primarijus dr Petar Paunović nadaleko poznat, nazivaju ga „Učiteljem zdravlja“. Rođen je u Negotinu 1939. godine, na Petrovdan, kada je i najveći narodni sabor.

Znaju ga mnogi Timočani posredstvom svojih radio i televizijskih aparata sa kojih svakodnevno, i po tri puta na dan, odzvanjaju njegovi kratki, uvek aktuelni, prilozi o zdravlju. „Dobro jutro, dragi slušaoci, šta ste danas odlučili da učinite za vaše zdravlje“ – pozdravlja ih na početku svakog novog priloga i oprašta se rečenicom: „dok život teče, zdravlje je najpreče“. Prvi put se svojim „zdravstveno-propagandnim programom“ (ZPP) oglasio 1989. godine na radio Zaječaru, a zatim i na radio stanicama u Negotinu, Boru i Kladovu i ukupno je do sada objavio oko pet hiljada zanimljivih, uvek aktuelnih priča sa zdravstvenim porukama. Bio je 21 godinu direktor Zavoda za zaštitu zdravlja „Timok“ u Zaječaru.

Dobitnik je nagrade Vasa Pelagić koja se dodeljuje za vrhunska ostvarenja u obrazovanju, Orden zasluge za narod sa srebrnom zvezdom, povelja savezne konferencije SSRN za aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine, Timokovo pero, za saradnju u listu „Timok“.

Smatra se za jednog od najvećih poznavaoca običaja i navika Timočkog kraja koji su i predmet njegovog naučno istraživačkog rada. Dugo je proučavao alternativnu medicinu Timočkog kraja u okviru projekta Zavoda za zaštitu zdravlja „Timok“, „Prevencija u narodnoj medicini“.

U poznatom zaječarskom „Razvitku“ objavio je stotinak priloga o narodnom životu, timočkoj bloj kugi, vlaškoj magiji, maloletničkim brakovima, gastarbajterima itd. Punih 20 godina uređivao je i časopis „Zdravstveno vaspitanje“ koji je izdavao Zavod za zaštitu zdravlja „Timok“. Paunović je pre 28 godina pokrenuo i zanimljiv simpozijum „Istorija medicine, farmacije i veterine i narodne zdravstvene kulture“.