Print
Hits: 1084

Prof. Tucakoc koje decenije proveo izučavajući narodnu medicinu i ponašanje ljudi u odnosu na zdravlje i bolest, ovako je opisao ličnost narodnog lekara. Evo kako je to učinio:
„Ličnost lekara ima veiki uticaj na bolesnika. Ako je u pitanju sugestija i psihoterapija, onda je sugestivna moć lekara presudna. Kad se ima u vidu da narodni lekar nema ni tehničku opremu, ni savremene moćne lekove bi zanje i veštinu lečenja kojok raspolaže školovani lekar, onda je još razumljivije zašto može imati uspeha kod prmitivnih i sujevernih bolesnika samo onaj vrač koji svojom ličnošću, sugestivnom moći, držanjem, moralnim osobinama i mađijskom snažno utiče na pacijenta ulivajući mu poverenje i čvrtsu veru u uspeh, u isceljenje. Ned kaže se bez razloga da bez alata nema zanata. Savremeni lekar bez laboratorije, rentgena, termometra, brizgalice, lekova i mnogih drugih pomagala ne može uspešno lečeti. Vračar, međutim,svega toga nema. Ako se služi nekim bezbačajnim stvarima, kao što su metla, bosiljak, nož i tome slično, sve su to sasvim  obične banalne, bolesniku i suviše dobro poznat stvari, s kojima se od rođenja svakodenvno susreće.  I obredi su od manjeg značaja. Međutim r e č i u basmi i molitvi čuda i u opšte neverovatno u magijskim basmama, zatim n a č i n na koji ih basmadžija izgovara, stalno ponavljanje teksta i sve drugo, smišljeno i vešto izvedeno, najviše utiče na psihu ljudi slabih živaca, osoba koje su došle da traže „r e č i   o h r a b r e nj a“, n a d u  i  v e r u da će ozdraviti, da će se o s l o b o d i t i, straha, zla i nevolje“.
1. Jovan Tucakov: Psihosugestvini elementi u narodnoj medicini svrljiškog Timoka, Beograd 1965.