Print
Hits: 1538

dr Mićević Higijenski zavod

 

Teško je istoričaru medicine, koji se bavi lokalnom istorijom da među događajima i lekarima odabere one događaje i ličnosti koji su od istorijskog značaja, kako za lokalnu istoriju medicine tako i za istoriju medicine Srbije. Kada je reč o Dr Mići Mićoviću, bakteriologu, prvom upravniku Higijenskog zavoda u Zaječaru, to je bilo jednostavno. Svojom ličnošću, profesionalno i angažovanjem na poslovima javnog zdravlja tokom niza godina, za vreme II svetskog rata i nakog Oslobobođenja sve do odlaska u penziju, Dr Mićo Mićović je za sobom ostavio dela od istorijskog značaja.

1953. godine, sanitarno-epidemiološke stanice u Srbiji postaju Higijenski zavodi. Bio je to korak napred u profesionalizaciji preventivne medicine. 1. januara 1953. godine, Sanitarno- epdiemiološka stanica u Zaječaru postaje Higiienski zavod a njen  upravnik dr Mićo Mićović, bakteriolog, postavljen je za upravnika nove ustanove preventivne medcine Timočke krajine. 1. aprila 1961. godine, kada je Higijenski zavod promenio ime u zavod za zdravstvenu zaštitu, dr Mićo Mićović jer naimenovan za njegovog prvog direktora. 

micovicPorodicaW

Zdravstvene prilike Timočke krajine u to vreme i velika tradicija preverntivno-medicinskih i javno-zdravstvenih aktivnosti koje su se odvijale na području Timočke krajine od 1918. godine sve do osnivanja Higijenskog Zavoda, predstavljali su  veliki izazov i obavezu za dr Miću Mićovića da se one i dalje razvijaju i unapređuju, sve radi održanja i unapređenja narodnog zdravlja. Radeći i pre toga, na rešavanju mnogih javno-zdravstvenih zadataka na području Timočke krajine, dr Mićo Mićović, bakteriolog, izlazi iz mikrobiološke laboratorije i ide u susret narodu, obavljajući, isto tako dobro, kao i poslove u bakteriološkoj laboratoriji, aktivnosti epidemiologa i higijeničara. Zbog toga je bio poznat u mnogim selima kao lekar koji se brine o zdravlju naroda, a u nekim selima, njegovo ime je ispisano na česmama, u znak zahvalnosti, na izgradnji higijenskih česama i vodovoda.

Na području gde zdravstvena svest nije bila na zavidnom nivou i gde je svake godine bilo po nekoliko epidemija zaraznih bolesti koje je Dr Mićo Mićović sa svojim malim ekipama gasio, predano se bavio zdavstvenim prosvećivanjem naroda. U “Timoku” je objavljivao popularne članke o zdravlju i bolestima, za narod.

Dr Mićo Mićović, je rođen u Barama, malom planinskom selu u andrijevačkom srezu, u Crnoj Gori. Po završetku osnovne škole u svom selu, upiso je gimnaziju u Beranama. Školovanje je prekinuo zbog I sv. rata. Posle rata 1918. godine nastavio je školovanje u Podgorici, a 1922. upisao je medicinski fakultet u Beogradu koji je završio 1928. godine. O životu i radu postoji ošriniji članak u TMG brij 3 iz 2013. godine(1).

Bio je na čelu upravnika Higijenskog zavoda u Zaječaru od 1. januara 1953., do 31. januara 1964. godine, kada je dr Mića Mićović otišao u penziju. Njegova ličnost lekara preventivne medicine i rad služili su kao uzor lekarima koju su radili u njegovo vreme u Higijenskom zavodu u Zaječaru, kao i onima koji su došli kasnije.

 

 

1. DR petar Paunović: Dr Mićo Mićović prvi upravnik Higijenskog zavoda u Zaječaru, TMG vol 38 (2013) broj 3.