Print
Hits: 971

Dr Mladen Hadži Pavlović (1), je jedan od lekara, poreklom iz čuvene sokobankjske porodice Hadži-Pavlovića. Rodio se u Sokobanji, a gimnaziju je započeo u Nišu. Povukao se sa srpskom vojskom preko Albanije 1915 godine. Odatled je prebačen u Francusku gde je u Monpeljeu završio gimnaziju i studije medicine.

hadjipavlovic2014

Po prvtaku u domovinu dr Mladen Hadžipavlović je radio u Knjaževcu. Posle osnivanja Doma narodnog zdravlja u Zaječaru, bio je vd unpravnika tokom više godina, a posle toga bio je primljen za lekara sepcijalistu u Epidemiološkom zavodu u Nišu. kojim je rukovodio poznati epidemiolog dr Đorđe Gueulmino. Kada je dr Đorđe Guelmino razrešen dužnosti direktora i poslat u Beograd, dr Mladen Hadži-Pavlivić , postavljen je za vd direktora Higijenskog zavoda u Nišu (2).

Dr Mladena Hadži – Pavlovića krasile su lepe osobione i široko obrazovanje. Govorio je francuski, nemački i enleski i svirao violinu.

1.Niški vesnik, Niš. novembar 2009. godine
2. Istorijski arhiv Niš, fond higijenski zavod, kutija broj 2,broj 5203, 8. XII 1943.