Autori

Login Form

Vražitu je veoma lep i veseo zimski običaj koji zaokuplja mlade, momke i devojke. Oni se okupljaju u kući nekog od momaka ili devojaka da bi saznali ko im je suđenik. Neka od žena iz kuće pripremi 10 i jedna belega manje.
Belege su:
-njuška od svinje,
-dlake od svinje,
-grivna
-ogledalo,
-češalj
-prsten
-metalni novac
-hleb
-ugljen
Belege se stave na sto ispod panica, a ispod jedne je prazno.
Tada se priđe traženju sudbine ispod zemljanih panica i pogađanju kakvu će sreću imati u životu.
Momak ili devojka zaviju maramu preko očiju, a onda se panice sa belegama promešaju da bi promenile mesta. Nakon toga momak i devojka skinu prevez preko očiju i prevrnu neku od panica da bi se videlo šta je ispod nje, odnosno šta su našli.
Ako je ispod panice njuška – bračni drug će imati veliki nos,
Ako je ispod panice svinjska dlaka - bračni drug će imati brkove (ima žene u narodu koje imaju mustaće),
Ako je ispod panice ogledalo – bračni drug će biti lep,
Ako je ispod panice češalj – bračni drug će imati velike zube,
Ako je ispod ponice prsten – bračni drug, momak, odnosno suprug biće mlad i lep "kao kraljeva garda",
Ako je ispod panice hleb – neće biti gladi u životu,
Ako je ispod panice ugljen – bračni drug će biti crnomanjast,
Ako je ispod panice grivna – bračni dug će biti grbav.
Može se dogoditi da neko prevrne praznu panicu. To znači da će mu u životu biti sve prazno.
Ovde se misli na bračnog druga muškarca i ženu.
Običaj postoji u svim vlaškim selima, na desnoj i levoj obali Timoka i u brdsko-planinskom području kladovske, majdanpečke, borske, zaječarske i boljevačke opštine.

Dr Petar Paunović

dr Petar

Petar Paunović je doktor iz Zaječara, rođen 1939. godine.

Njegovi sugrađani, Zaječarci, i ostali meštani sela u Timočkoj krajini, u kojoj je primarijus dr Petar Paunović nadaleko poznat, nazivaju ga „Učiteljem zdravlja“. Rođen je u Negotinu 1939. godine, na Petrovdan, kada je i najveći narodni sabor.

Znaju ga mnogi Timočani posredstvom svojih radio i televizijskih aparata sa kojih svakodnevno, i po tri puta na dan, odzvanjaju njegovi kratki, uvek aktuelni, prilozi o zdravlju. „Dobro jutro, dragi slušaoci, šta ste danas odlučili da učinite za vaše zdravlje“ – pozdravlja ih na početku svakog novog priloga i oprašta se rečenicom: „dok život teče, zdravlje je najpreče“. Prvi put se svojim „zdravstveno-propagandnim programom“ (ZPP) oglasio 1989. godine na radio Zaječaru, a zatim i na radio stanicama u Negotinu, Boru i Kladovu i ukupno je do sada objavio oko pet hiljada zanimljivih, uvek aktuelnih priča sa zdravstvenim porukama. Bio je 21 godinu direktor Zavoda za zaštitu zdravlja „Timok“ u Zaječaru.

Dobitnik je nagrade Vasa Pelagić koja se dodeljuje za vrhunska ostvarenja u obrazovanju, Orden zasluge za narod sa srebrnom zvezdom, povelja savezne konferencije SSRN za aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine, Timokovo pero, za saradnju u listu „Timok“.

Smatra se za jednog od najvećih poznavaoca običaja i navika Timočkog kraja koji su i predmet njegovog naučno istraživačkog rada. Dugo je proučavao alternativnu medicinu Timočkog kraja u okviru projekta Zavoda za zaštitu zdravlja „Timok“, „Prevencija u narodnoj medicini“.

U poznatom zaječarskom „Razvitku“ objavio je stotinak priloga o narodnom životu, timočkoj bloj kugi, vlaškoj magiji, maloletničkim brakovima, gastarbajterima itd. Punih 20 godina uređivao je i časopis „Zdravstveno vaspitanje“ koji je izdavao Zavod za zaštitu zdravlja „Timok“. Paunović je pre 28 godina pokrenuo i zanimljiv simpozijum „Istorija medicine, farmacije i veterine i narodne zdravstvene kulture“.