Autori

Login Form

Srbija je rano počela, u onodsu na druge balkanske zemlje, pelcovanje protiv velikih boginja. Vlasti su nastojale da nateraju brojno nepismeno stanovništavo da u što veće broju vakciniše svoju decu, računajući na pomoć jedinih pismenih ljudi – sveštenika i učitelja. Trebalo je da oni u crkvama, u školama i u svakoj drugoj prilici pričaju o koriti od vakcinacije dece protiv velikih boginja.

U jednom dokumentu sačuvanom u Arhivu crkve negotinske, Ministartsvo prosvete i crkvenih dela iz Beograda napisalo je negotinskoj Konzistoriji pismo sledeće sadržine: „Ministar unutrašnjih dela naredio e da da se po svima varošima otpočne ovogodišnje kalmljenje kravljih boginja, pa da bi se posao tai sa većeom polzom i uspehom za narod izvršio, (potrebno je da) učitelji i sveštenici svakom prilikom dsavetuju narod i dejstvuju da ne propušta pelcovati se. I kako... edno pelcovanje ne obezbeđuje pelcovanog za sav život od opasni kravlji boginja, tako e nuždno da učitelji i sveštenici i to napominju narodu, da pelcovanje trteba ponavljati, koe će naravmno i okružni lekari kazati“.

Prilkom pelcovanja lekarui su skidali meterijal sa „sazreli dugmeta kravlji boginja“, da bi njgeovu lekovitost upotrebili za pelcovanje drugih. Pored pomenutog, učitelji, sveštenici i lekari upoznavali su narod da to nije štehno za onog kome se krasta skine.

Pored toga, minsiutarstvo je tražilo od učitelja, lekara i sveštenika da svojim primerom, sko imaju decu, izvode ih među prvima na pelcovanje i prvi ih pelcuju i revakcinišu.

Izvor:
Arhiv crkve negotinske, KN 495, u Negotinu 5. maja 1864. godine

Pripremio: dr Petar Paunović

Dr Petar Paunović

dr Petar

Petar Paunović je doktor iz Zaječara, rođen 1939. godine.

Njegovi sugrađani, Zaječarci, i ostali meštani sela u Timočkoj krajini, u kojoj je primarijus dr Petar Paunović nadaleko poznat, nazivaju ga „Učiteljem zdravlja“. Rođen je u Negotinu 1939. godine, na Petrovdan, kada je i najveći narodni sabor.

Znaju ga mnogi Timočani posredstvom svojih radio i televizijskih aparata sa kojih svakodnevno, i po tri puta na dan, odzvanjaju njegovi kratki, uvek aktuelni, prilozi o zdravlju. „Dobro jutro, dragi slušaoci, šta ste danas odlučili da učinite za vaše zdravlje“ – pozdravlja ih na početku svakog novog priloga i oprašta se rečenicom: „dok život teče, zdravlje je najpreče“. Prvi put se svojim „zdravstveno-propagandnim programom“ (ZPP) oglasio 1989. godine na radio Zaječaru, a zatim i na radio stanicama u Negotinu, Boru i Kladovu i ukupno je do sada objavio oko pet hiljada zanimljivih, uvek aktuelnih priča sa zdravstvenim porukama. Bio je 21 godinu direktor Zavoda za zaštitu zdravlja „Timok“ u Zaječaru.

Dobitnik je nagrade Vasa Pelagić koja se dodeljuje za vrhunska ostvarenja u obrazovanju, Orden zasluge za narod sa srebrnom zvezdom, povelja savezne konferencije SSRN za aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine, Timokovo pero, za saradnju u listu „Timok“.

Smatra se za jednog od najvećih poznavaoca običaja i navika Timočkog kraja koji su i predmet njegovog naučno istraživačkog rada. Dugo je proučavao alternativnu medicinu Timočkog kraja u okviru projekta Zavoda za zaštitu zdravlja „Timok“, „Prevencija u narodnoj medicini“.

U poznatom zaječarskom „Razvitku“ objavio je stotinak priloga o narodnom životu, timočkoj bloj kugi, vlaškoj magiji, maloletničkim brakovima, gastarbajterima itd. Punih 20 godina uređivao je i časopis „Zdravstveno vaspitanje“ koji je izdavao Zavod za zaštitu zdravlja „Timok“. Paunović je pre 28 godina pokrenuo i zanimljiv simpozijum „Istorija medicine, farmacije i veterine i narodne zdravstvene kulture“.