Print
Hits: 660

ljubinski

 

Radio je u Stalnoj baktriloškoj stanici u Zaječaru od 1925 do 1929. godine. Jedan je od mnogih ruskih lekara koiji su posle poraza generala Vrangela od revolucionara u Rusiji, došao u Srbiju i stavio se u službu saniteta kraljevine SHS.

Rođen je 1868. godine u Kamenjecu u Rusiji, a umro 1935. godine u Beogradu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Kijevu 1894. godine. Bio je bakteriolog i pomoćnik upravnika bakteriološkog instituta Kijevskog univerziteta: radio je na infektivnom odeljenju Kijevske Aleksandrovske bolnice (1900 – 1906). Bio je konsultatnt na jugoistočnom frontu (1918-1919), honorartni upravnik sero-vakcinalnog zavoda u Beogradu po dolasku u Kraljevinu SHS do 1924. godine, bakteriolog u poljskoj RCK u Beogradu (18. I 1931-11.10 1935).

U medicini je poznat po originalnom bojenju bacila difterije kao „bojenje po ljubinskom“.

Izvor: Stevan Litvinjenko: Ruski lekari u Srbiji i Crnoj Gori, Beograd 2007.

Pripremio: dr Perar Paunović, učitelj zdravlja