Print
Hits: 931

zadrugaRgotina

Krajem XIX veka u zadrugarstvu rodila se ideja da se izvesnim ulaganjem stvori mogućnost da se obezbede “najpreče potrebe naroda (106)” obezbeđujući lekarsku pomoć i lekove, kao i unapređenje zcdravstvene kulture seljaka. U početku bili su to fondovi za uzajamnu pomoć. ideja koja je prihvbaćena na Prvom kongresu Glavnog saveza srpskih zemljoradničkih zadruga. Tokom vremena ideka se usepšno razvija i unapređuje tako da je na IV Kogresu u Čačku 1901. godine, prihvaćemo načelo da lekarsku lsužbu treba približiti seljaku koji zbog “siromaštva i neprosvećenosti (107)” ne koriste u dovoljnoj meri zdravstvenu službu koaj i daleko od njih.

Zdravstveno prosvetni dom u Rgotini slika gore.
Posle prvog Svetskog rata predlog Američkoj misiji dr Danila Kojića da se forimraju zdarvstvene zadruge bio je prihvaćen, tako da je prva zadruga osnovana 25. novembra 1921. godine u Užičkoj Požezi. Ubrzo se osnivaju i zdravstvene zadruge na području Timočke krajine.

Zdarvstvene zadruge su bile zdavstvene ustanove koje su se bavile lečenjem bolesnih i unapređenjem zdravlja. Od osam odredbi njihovog rada, šest se odnosi na preventivu i unapređivanje zdravlja. U to vreme na područje Timočke krajine dolazi dr Gavrilo Kojić, lekar Centralnog higijenskog zavoda u Beogradu, koji je njihov osnivač i glavni vođa zdravstvenog zadrugarstva u Srbiji. Došao je u Timočku krajinu da bi prisustvovao osnivanju prve zdravstvene zadruge Timočke krajine u Brusniku 1925. godine. Zdravstvena zadruga u varošici Bučje osnovana je 14.januara 1928. godine. Zadružni lekar, bio je dr Andreja Butkov. U Kraljevom. selu osnovana je zdravstvena zadruga 1930. godine. Osnvanju je prisustvovao i dr Ivanovića iz Higijenskog zavoda u Beogradu. . Posle toga osnivane su i druge. Oktobra 1938. godine počela je sa radom zdravstvena zadruga u Čitluku. Zadružni lekar bio je dr Mirko Blum

U periodu između dva svetska rata, na ovom podruju osnivaju se i rade 13 zdravstvenih zadruga. Najvažniji uspeh zdravstvenog zadrugarstva u Timočkoj krajini je bio štpo su usela na selo stigli lekari - zdravstveni zadrugari.

brusnickiUcitelj

 

 

 

Brusničku učitelj Dušan Jeremić sa članovima upravnog odbora Zadruge - slika desno.

Najveću zaslugu za osnivanje zdravstvene zadruge u Brusniku bio je seoski učitelj Dušan Jeremić. Za osnivanje zdravstvenih zadruga u Rgotini i Brzoj palanci takođe su bili najzaslužniji učitelji - zdravstveni zadrugari. Oni su najbolje osećali i znali da procene kakav je znaačaj zdravstvenih zadruga za zdavstveni i ekonomski napredak sela i seljaka. .